četrtek, 16. april 2009

Svetopisemsko pojmovanje telesa 1

Po prazničnem premoru nadaljujemo naše potovanje ob tematiki telesa. Zdaj prehajamo na biblično pojmovanje telesa.

Ob branju Svetega pisma lahko zasledimo zanimive interpretativne ključe, kar nam predstavlja tudi Gianantonio Borgonovo, docent eksegeze (razlage svetopisemskih besedil) in biblične teologije na katoliški univerzi v Milanu, ki je skušal izluščiti pristni pomen telesa po načrtu bibličnega Boga. Šestim stvarem, ki jih človek nujno potrebuje za življenje (dihanje, pijača, hrana, uriniranje, izločanje, spanje), Borgonovo dodaja še sedmo, ki se, kakorkoli jo že imenujemo, tiče telesa: božja nežnost. »Njeno domovanje je telo, saj je nežnost pogled, glas, prisotnost, skrb, prehrana, čistoča, preseljevanje, osvoboditev od vsega, kar je mrtvo in usmrajeno. V njej vse telesne funkcije ostajajo in se spreminjajo. V njej se izpričuje tisto drugo telo, v katerem telo bolečine in odsotnosti najde odrešenje od svojega sramotenja. Drugo telo je domovanje božje nežnosti«.

Po bibličnem pojmovanju je telo prostor bogočastja in molitve, v katerem v polnosti živimo odnos z Bogom: »Če pobožni Jud še danes moli, zibajoč telo, je to prav zato, da bi izrazil svoje sodelovanje v polnosti pri slavljenju Boga«. Tudi psalmi »nas učijo, da je telesnost bistveni element prošnje; prek mesa in krvi tesnoba in radost odpirata človeka Njemu, da bi bil uslišan«. Pozorno branje psalmov pokaže, kako je telo kraj srečanja med človekom in Bogom. Isto zatrjuje tudi biblicist (svetopisemski strokovnjak) Paul Beauchamp: »Brez telesa bi ne obstajalo nič od tega, kar ogroža vedrino slavljenja: vojne, zapori, bolezni. Krhko orodje molitve, najobčutljivejša harfa, najslabotnejša ovira človekovi zlobi, to je telo. Psalterij (knjiga psalmov) je molitev telesa, človeška počutja so nakazana v njih prek sprememb telesa. Meditacija psalmov se pozunanji prek telesa in postane »mrmranje«, »šepetanje«. Glede na to, da je telo tudi prebivališče duše, molitev prepotuje vse, kar se v telesu dogaja. Telo samo je tisto, ki moli: »Vse moje kosti bodo dejale: kdo je kakor ti, Gospod?« (Ps 35,10)«.

(Jesus, avgust 2008)