torek, 10. junij 2008

Zakaj se druži s takimi?

Nedeljski evangelij je bil zelo zanimiv - za tiste, ki so morda že pozabili, je naš Gospod poklical cestninarja Mateja, potem pa se še ustavil na večerji pri njem, farizeji in pismouki pa so spet imeli pripombe - in mi je dal misliti. Najprej to, da se je Jezus družil z vsemi, torej tudi z bogatimi. Dandanes so se namreč našli nekateri, ki so Jezusa želeli prikazati kot komunista, ki bi se družil le s (tedanjimi) proletarci, proti bogatim pa bi se boril. Ravno ta je eden od evangelijev, ki jim ne daje prav - Jezus je poklical bogatega cestninarja, sprejel ga je v svojo pisano druščino učencev, kjer so bili tako delavci (Peter in Andrej) kot tudi sinovi privatnikov (Jakob in Janez) in še bi se dalo naštevati. Jezus ni izključeval nikogar in tudi danes ne nikogar izključuje. Opazil sem, da se je za krinko pravičnosti judovske duhovščine skrivalo nekaj drugega, kar krasi tudi nas, "lube Slouence" - tako je, prav ste ugotovili - "FOVŠIJA". Postavljali so meje usmiljenemu Božjemu srcu (s takimi grešniki se druži), še bolj pa jim je šlo v nos Matejevo bajno bogastvo (kakor tudi Zahejevo). Kot ponavadi, so se hitro morali nečesa domisliti, da bi sebe opravičili - nadeli so si masko pravičnosti. Problem pa je v tem, da jim je zavist zaslepila oči, kar se tudi nam velikokrat dogaja, in niso mogli sprevideti lastne grešnosti, temveč so videli le tisto cestninarjev in podobnih. Na misel mi tu pride tudi zgodba o Suzani, ki jo reši Danijel (DanD 3,1-64), kjer je vzrok za zavist Suzanina lepota. Res zanimivo je to Sveto pismo, ker se ga da tako perfektno aplicirati na naše življenje! Tudi mi se gremo neko elito in se imamo za perfektne, hkrati pa obsojamo take, ki imajo nekaj, česar mi nimamo, ne vidimo pa njihovega srca, njihove iskrene želje, da bi se srečali z Gospodom. Naj bo torej moje povabilo tole: "Ozdravite najprej svojo dušo in pogled ter hrepenite po tistem, kar je zgoraj!"