četrtek, 22. februar 2018

R kot REVOLUCIJA 1

Cerkveni in družbeni antislovar (44a)

Ko govorimo o tem, kar se je zgodilo okrog leta 1968, enostavno moramo spregovoriti o nekem pomembnem in temeljnem izrazu, ki pa je »revolucija«. Ko obravnavamo miselni, kulturni, družbeni, verski in še kakšen ustroj, imamo za neko delovanje v povezavi z njimi, ki te ustroje skuša spremeniti, ali pa jih dejansko spremeni, zlasti dva izraza, to pa sta »reforma« (od koder izhaja tudi izraz »reformacija«), pa seveda »revolucija«. Prva ima navadno, čeprav ima vsaka takšna zadeva tudi svoje negativne plati, navadno pozitivni prizvok, druga pa naj bi imela negativnega, čeprav je spet odvisno, katera stran, kateri miselni, ideološki, politični sistem izraz »revolucija« uporablja, saj ima recimo za komunizem izraz pozitivno noto. Kjer ima negativno noto, se je treba procesu zoperstaviti s »protirevolucijo«.