ponedeljek, 16. april 2018

Bog in vera mladih

Sinoda o mladih

Ob letošnji sinodi mladih velja ponovno razmisliti par reči, četudi smo o temi v naši prilogi pred časom že obširno razpravljali. Lansko leto je izšla raziskava inštituta »Giuseppe Toniolo«, ki deluje pod okriljem milanske katoliške univerze Jezusovega Srca, ki sem si jo tudi sam nabavil in preletel. Potem so seveda mladi tudi izpolnjevali tisti spletni vprašalnik, a mislim, da rezultati niso kaj precej drugačni, nazadnje pa smo potrditev dobili tudi sedaj, ko je bilo 300 mladih pri papežu. Opiranje na razne sociološke in podobne raziskave je sicer do neke mere dobro, po drugi strani pa daje misliti, da položaja »na terenu« ne poznamo, kar je v cerkvenem oziru zaskrbljujoče. Če bi namreč vprašali recimo dijake naše vipavske gimnazije, bi rezultati ne bili drugačni od tistih v teh študijah in raziskavah. 

V raziskavi je seveda nekaj spodbudnih reči, vendar pa dobimo le še eno potrditev, da so današnji mladostniki in mladi praktično »homologirani« s prevladujočo miselnostjo v današnjem svetu, ki je tudi edina. Če bi slučajno namreč mislili drugače, se zgodi tisto, kar je pokojni Žarko Petan dal za naslov svoji knjigi aforizmov: »Kdor išče, ga najdejo!« Tako tudi intervjuvani mladi govorijo o raznih »svobodah«, »spoštovanju«, »dialogu«, o veri, ki je osebna in ne dogmatična.