ponedeljek, 10. junij 2019

Teorija diktature

Skozi drugačno prizmo (12)

V naših časih imamo tudi takšne ateiste, ki so precej nepriljubljeni v medijih, eden od takšnih pa je Michel Onfray. To je precej zanimiv francoski filozof in pisec, ki nekako niha med zelo lucidnimi trditvami in takšnimi, ki jih velja vzeti z rezervo. Vsekakor so zanimive ideje iz njegovega zadnjega dela, 'Teorija diktature' (Théorie de la dictature). Knjiga temelji na antiutopičnem romanu Georga Orwella, '1984', ki ga ima za politično študijo, ne le za navadni roman. Onfray tako pride do trditve, da živimo v neke vrste totalitarni družbi, ki uničuje svobodo, izničuje resnico in zanika tudi naravo. Intervjuvali so ga za internetno stran Famille Chrétienne, iz tega intervjuja pa jemljemo par trditev tudi mi. Za določene izraze se že vnaprej opravičujemo. 

»Podal sem shemo diktature novega tipa, ki predpostavlja določeno število ciljev: uničiti svobodo,
osiromašiti jezik, izničiti resnico, odpraviti zgodovino, zanikati naravo, širiti sovraštvo, težiti k imperiju. ... Da bi uničili svobodo, je potrebno: zagotoviti nenehni nadzor, uničiti osebno življenje, odpraviti osamljenost, se veseliti na obvezne praznike, poenotiti javno mnenje in ožigosati razmišljanje kot nekaj kriminalnega. Za osiromašenje jezika je potrebno: posluževati se novega jezika, uporabljati dvoumen jezik, uničiti nekatere besede, spremeniti jezik v le pogovorni, govoriti le en jezik, odstraniti knjižne klasike. Za odstranitev resnice je potrebno: učiti ideologijo, narediti medije pristranske, širiti lažne novice, na novo postaviti resničnost. Za uničenje zgodovine je potrebno: izbrisati preteklost, ponovno napisati zgodovino, izmisliti se spomine, uničiti knjige, industrializirati književnost. Za zanikanje narave je potrebno: uničiti veselje do življenja, organizirati seksualno frustracijo, higienizirati življenje in vzpostaviti le umetno oploditev. Za širjenje sovraštva je potrebno: umetno si narediti sovražnika, razpihovati vojne, psihiatrizirati kritično mišljenje, narediti poslednjega človeka. Za teženje k imperiju je potrebno: formatirati otroke, obvladovati opozicijo, vladati z elitami, zasužnjiti ljudi s pomočjo napredka, prikrivati moč in oblast.« 

In še Onfrayev odgovor, ali je teorija spolov produkt totalitarne družbe? »Gre za produkt družbe, katere cilj je totalna vojna proti naravi, da bi napravili, da bi vse, prav vse, postalo umetno, produkt, predmet, reč, umetnija, orodje, oz. z drugimi besedami – tržna vrednost. V obdobju stotih let obstaja možnost integralnega kapitalizma, v katerem se bo vse proizvajalo, zato pa se bo vse kupovalo in prodajalo. Teorija spolov je eden od prvih temeljev te planetarne ječe. Pripravlja »transhumanost«, ki je poslednji cilj kapitalizma. Z drugimi besedami, ne gre za izničenje kapitala, kakor pravijo neomarksisti, temveč njegovo popolno, dokončno in ireverzibilno uveljavljenje.«

Objavljeno v tedniku Novi glas